Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi produkt PFR TFI Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

W ubiegłym roku nakłady kapitałowe na inwestycje zagraniczne typu greenfield osiągnęły najwyższy poziom od czasu kryzysu finansowego 16 lat temu. Średnie wydatki kapitałowe projekt wyniosły w 2023 r. 81,1 mln dolarów wobec 77, 1 mln dolarów rok wcześniej. Dla porównania historycznie najwyższy wynik – zanotowany w 2008 r. Wyniósł 83,7 mln dolarów na projekt – wynika z najnowszych danych FDI Intelligence.

Pracownicze Plany Kapitałowe

  1. Wpłata powitalna i dopłaty roczne  finansowane  są z Funduszu Pracy i ewidencjonowane na rachunku uczestnika PPK za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju.
  2. Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej będzie zagwarantowanie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK.
  3. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty mogące oferować PPK, PFR TFI utworzyło specjalne fundusze zdefiniowanej daty, które alokację aktywów dopasowują do wieku oszczędzających.
  4. Pracownicy mogą sprawdzić stan swoich środków odłożonych w PPK.
  5. W tym miejscu przygotowaliśmy wygodne narzędzia, które ułatwią korzystanie z  oferty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Pracodawcy w kilku krokach mogą złożyć wniosek o uruchomienie PPK. Pracownicy mogą sprawdzić stan swoich środków Brokerzy Firma TradersHome odłożonych w PPK. Z kolei uczestnicy funduszy zamkniętych znajdą tu okresowe wyceny i komunikaty.

Twój Pracodawca otworzył PPK w PFR TFI? Sprawdź, stan swoich środków na indywidualnym rachunku.

Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności wobec wiadomości zawierających prośby o weryfikację Twoich danych. Nie odpowiadaj na tego rodzaju wiadomości, nie korzystaj z umieszczonych w nich linków, nie ujawniaj swoich danych. Nigdy nie wysyłamy do Uczestników Funduszy próśb o weryfikację danych lub kontrolne wejście na rejestr dostępny w serwisie internetowym Uczestników PPK.

Chcesz mieć dodatkową emeryturę? Skorzystaj z pomocy państwa i pracodawcy.

Jeśli zrezygnowałeś z dokonywania wpłat do PPK, to aby powrócić do programu, złóż pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz na oficjalnym portalu informacyjnym Aby rozpocząć oszczędzanie, nie musisz wykonywać żadnych czynności. Do programu automatycznie zostanie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia, o ile nie zrezygnowała z dokonywania wpłat na rachunek PPK. Osoby w przedziale wiekowym lat również mogą uczestniczyć w programie – muszą złożyć stosowny wniosek pracodawcy.

Rola instytucji z Grupy PFR we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Portal MojePPK to przyjazne użytkownikowi miejsce, gdzie w przystępny sposób przedstawiane są wszystkie niezbędne informacje o PPK. Z myślą o pracownikach Portal prezentuje także cykl pytań i odpowiedzi, poradniki i inne materiały marketingowe oraz kalkulator umożliwiający wyliczenie szacunkowej wartości przyszłych oszczędności PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny program długoterminowego oszczędzania na dodatkową emeryturę finansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Oszczędności w PPK są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. Program jest obowiązkowy dla pracodawcy, ale dobrowolny dla pracownika. Pamiętaj, że zarówno Ty, jak i pracodawca możecie przekazywać na rachunek PPK wpłaty dodatkowe, które wraz z wpłatami podstawowymi mogą stanowić łącznie 8% Twojego wynagrodzenia.

W przypadku osób, które mają małe dochody, wpłata podstawowa może być niższa (minimum 0,5% wynagrodzenia). Co więcej, na Twój rachunek PPK pracodawca będzie wpłacał dodatkowo min. 1,5% Twojego wynagrodzenia. Pracodawca wspólnie z pracownikami wybiera instytucję finansową, która następnie otworzy dla Ciebie indywidualny rachunek PPK. Będzie on zasilany przez comiesięczne wpłaty – Twoje i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Gromadzone na rachunku PPK środki będą inwestowane w fundusze, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika, tzw. Prowadzimy kompleksowe szkolenia dla pracodawców oraz ich pracowników zarówno w siedzibie firmy, jak i online. W zależności od potrzeb przekażemy też broszury informacyjne i plakaty, mailing informacyjny, cykl artykułów o PPK, Rdz inwestycyjny management outsourcing wykonanie w alpy zaufania filmy edukacyjne. Wpłaty są obliczane od wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i przekazywane co miesiąc przez pracodawcę. Dodatkowo od państwa uczestnik otrzyma jednorazową wpłatę powitalną, a raz w roku dopłatę roczną. W ramach programu będziesz gromadzić środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia.

PFR TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnić rolę wyznaczonej instytucji finansowej. Program PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Powstał on w oparciu o Philip Arthur Fischer-profesjonalny inwestor na rynku walutowym doświadczenia wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów.

PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa i będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru innej instytucji finansowej. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność i powszechność programu wśród pracodawców i pracowników. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty mogące oferować PPK, PFR TFI utworzyło specjalne fundusze zdefiniowanej daty, które alokację aktywów dopasowują do wieku oszczędzających. Dodatkowo otrzymasz od Państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN i  po spełnieniu odpowiednich warunków, w każdym roku dopłatę roczną w wysokości 240 PLN. Wpłata powitalna i dopłaty roczne  finansowane  są z Funduszu Pracy i ewidencjonowane na rachunku uczestnika PPK za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kazachstan pozostaje głównym kierunkiem inwestycji w regionie Azji Środkowej, odpowiadając za ok. 70% całkowitego napływu BIZ do regionu. Jest też numerem jeden, jeśli chodzi o przyciąganie BIZ wśród krajów rozwijających się. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Kazachstanu wyniósł 28 mld dol. To nie wszystko, bo zgodnie z zapowiedziami Astany, kraj planuje przyciągnąć inwestycje zagraniczne o wartości co najmniej 150 mld dolarów do końca tej dekady [2]. W PFR TFI środkami zgromadzonymi w ramach PPK zarządza zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w długoterminowym inwestowaniu. Procesy zarządzania aktywami funduszu, ryzykiem oraz bezpieczeństwem realizujemy w oparciu o najwyższe standardy.

Globalnie około 86 proc firm deklaruje, że przyjęło całościową strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju. Skąd więc ta ogromna przepaść pomiędzy teorią a praktyką? Połowa badanych firm wskazuje, że brakuje im narzędzi i wiedzy, aby zrealizować swoje zobowiązania i ambicje. Istotną rolę odgrywa także aspekt współpracy i partnerstwa, gdyż proces transformacji, podobnie jak każda strategiczna zmiana, to gra zespołowa. W tym miejscu przygotowaliśmy wygodne narzędzia, które ułatwią korzystanie z  oferty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Pomoże Ci przejść przez cały proces wdrożenia PPK, przeszkoli z procedur i systemów, przekaże wzory formularzy, deklaracji i materiały dla pracowników – wszystko po to, żebyś miał jak najmniej pracy. Umowę o zarządzanie PPK z PFR TFI można podpisać za pomocą formularza online. Utworzenie PPK jest co do zasady obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, co oznacza, że może w nich uczestniczyć aż 11 milionów pracowników. Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej będzie zagwarantowanie, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK. Stworzył on system ewidencji i rozliczeń oraz jest swoistym centrum informacji o funkcjonowaniu i zasadach działania PPK.

PFR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru uczestników PPK i instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK, a także rejestru zawartych umów o zarządzanie PPK i podmiotów zatrudniających, które te umowy zawarły. System Ewidencji PPK oprócz agregowania informacji z całego rynku PPK, odpowiada także za weryfikację uprawnień uczestników PPK do otrzymania wpłaty powitalnej oraz dopłat rocznych od państwa. Z o.o., prowadzącą dla pracodawców i pracowników dedykowany portal internetowy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top